АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


28.11.2017 г. Важна информация! Споразумение между Военен съд - Пловдив и АК - Пловдив и заявление прочети повече

28.06.2017 г. Важна информация от ВАдв.С! Правила за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати прочети повече

12.06.2017 г. УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПАК в състезанието по решаване на казуси „Дни на адвокатите„ СОК Камчия 1-4 юни 2017 г. прочети повече

03.05.2017 г. Важна информация! Споразумение между Районен съд - Първомай и АК - Пловдив и заявление прочети повече

18.04.2017 г. Банкова сметка за заплащане на членски внос прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


05.04.2017 г. Необходими документи при вписване в Адвокатска колегия - Пловдив

 1.МОЛБА /+ТЕЛЕФОНИ, ЕГН И АДРЕС/

 2. СНИМКИ – 3 БР.

 3. ЛИЧЕН СЛ.ФОРМУЛЯР /ПО ОБРАЗЕЦ/

 4. НОТ.ЗАВ.КОПИЯ НА ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

5. НОТ.ЗАВ.КОПИЕ НА У-НИЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.

6.ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КАНТОРА. /ДОГОВОР ЗА НАЕМ, НОТ.АКТ /

7.ТРУДОВА КНИЖКА /ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТРУДОВ СТАЖ/

 8.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 9.ПСИХОДИСПАНСЕР

10.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ПРЕЧКИ ПО ЧЛ.5 АЛ.2 ОТ ЗА

11.АВТОБИОГРАФИЯ

12.КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА

13.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА /ПО ОБРАЗЕЦ/

14. ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА АДВОКАТСКА КАРТА - http://www.bar-register.bg/Public/blanki.html- попълва се и тогава се разпечатва

15. У-НИЕ ИЗДЪРЖАН ИЗПИТ /ВАдв.С/ при необходимост.

 16. ПЛАТЕНА ВСТ. ВНОСКА ЗА  АК  - ПЛОВДИВ И ВАдв.С  


Асоциирани документи