АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


05.04.2017 г. Необходими документи при вписване в Адвокатска колегия - Пловдив

 1.МОЛБА /+ТЕЛЕФОНИ, ЕГН И АДРЕС/

 2. СНИМКИ – 3 БР.

 3. ЛИЧЕН СЛ.ФОРМУЛЯР /ПО ОБРАЗЕЦ/

 4. НОТ.ЗАВ.КОПИЯ НА ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

5. НОТ.ЗАВ.КОПИЕ НА У-НИЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.

6.ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КАНТОРА. /ДОГОВОР ЗА НАЕМ, НОТ.АКТ /

7.ТРУДОВА КНИЖКА /ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТРУДОВ СТАЖ/

 8.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 9.ПСИХОДИСПАНСЕР

10.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ПРЕЧКИ ПО ЧЛ.5 АЛ.2 ОТ ЗА

11.АВТОБИОГРАФИЯ

12.КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА

13.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА /ПО ОБРАЗЕЦ/

14. ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА АДВОКАТСКА КАРТА - http://www.bar-register.bg/Public/blanki.html- попълва се и тогава се разпечатва

15. У-НИЕ ИЗДЪРЖАН ИЗПИТ /ВАдв.С/ при необходимост.

 16. ПЛАТЕНА ВСТ. ВНОСКА ЗА  АК  - ПЛОВДИВ И ВАдв.С  


Асоциирани документи