АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


18.04.2017 г. Банкова сметка

За улеснение на всички членове на Адвокатска колегия - Пловдив е открита банкова сметка, по която всеки един адвокат би могъл да заплаща членския си внос.

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN: BG19UBBS80021052381240

BIC: UBBSBGSF

Необходима информация във връзка с превода:

по сметка на: АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ, БУЛСТАТ 115241990

вносител: ТРИТЕ ИМЕНА И ЕГН /на адвоката, чийто членски внос се заплаща/

Плащането може да бъде извършено освен чрез междубанков превод от сметка в сметка, така и на каса във всеки клон на банка "ОББ" АД.

Моля, имайте предвид, че сметката е само за заплащане на членски внос.


Асоциирани документи