АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


27.07.2018 г. ТАРИФА за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив (Приета с решение № 288 от 02.11.2016г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив на база и на решения за отделни видове такси, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив, взети с решения, отразени в Протокол №1 от 13.01.2005г., Протокол №2 от 20.01.2005г., Протокол №15 от 02.07.2008г. и Протокол №11 от 23.05.2013г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив; изм. с Протокол № 17 от 11.07.2018 г., решение №231). прочети повече

09.03.2018 г. Актуализиран конспект за изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда от ВАдв.С прочети повече

19.02.2018 г. Протокол от ОС, състояло се на 27.01.2018 г. прочети повече

04.02.2018 г. Протокол № 17 на Избирателната комисия прочети повече

01.02.2018 г. Протокол №13 на Избирателната комисия прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


18.04.2017 г. Банкова сметка

За улеснение на всички членове на Адвокатска колегия - Пловдив е открита банкова сметка, по която всеки един адвокат би могъл да заплаща членския си внос.

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN: BG19UBBS80021052381240

BIC: UBBSBGSF

Необходима информация във връзка с превода:

по сметка на: АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ, БУЛСТАТ 115241990

вносител: ТРИТЕ ИМЕНА И ЕГН /на адвоката, чийто членски внос се заплаща/

Плащането може да бъде извършено освен чрез междубанков превод от сметка в сметка, така и на каса във всеки клон на банка "ОББ" АД.

Моля, имайте предвид, че сметката е само за заплащане на членски внос.


Асоциирани документи