АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


28.11.2017 г. Важна информация! Споразумение между Военен съд - Пловдив и АК - Пловдив и заявление прочети повече

28.06.2017 г. Важна информация от ВАдв.С! Правила за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати прочети повече

12.06.2017 г. УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПАК в състезанието по решаване на казуси „Дни на адвокатите„ СОК Камчия 1-4 юни 2017 г. прочети повече

03.05.2017 г. Важна информация! Споразумение между Районен съд - Първомай и АК - Пловдив и заявление прочети повече

18.04.2017 г. Банкова сметка за заплащане на членски внос прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


18.04.2017 г. Банкова сметка

За улеснение на всички членове на Адвокатска колегия - Пловдив е открита банкова сметка, по която всеки един адвокат би могъл да заплаща членския си внос.

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN: BG19UBBS80021052381240

BIC: UBBSBGSF

Необходима информация във връзка с превода:

по сметка на: АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ, БУЛСТАТ 115241990

вносител: ТРИТЕ ИМЕНА И ЕГН /на адвоката, чийто членски внос се заплаща/

Плащането може да бъде извършено освен чрез междубанков превод от сметка в сметка, така и на каса във всеки клон на банка "ОББ" АД.

Моля, имайте предвид, че сметката е само за заплащане на членски внос.


Асоциирани документи