АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


07.02.2019 г. Протокол №15 от 07.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

04.02.2019 г. Протокол №14 от 04.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

03.02.2019 г. Протокол №13 от 03.02.2019 г. С пълния текст на документа можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

03.02.2019 г. Протокол на ИК за избор на органи С пълния текст на документа можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

30.01.2019 г. Протокол №11 от 30.01.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


09.03.2018 г. Актуализиран конспект за изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда от ВАдв.С

В заседанието си на 17.02.2018 г. Висшият адвокатски съвет, във връзка с промени в процесуалните закони, прие решение за промяна на тематичния конспект за изпита за адвокати и младши адвокати.
На основание чл. 8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, приложен, изпращаме Ви актуализирания конспект за изпита за адвокати и младши адвокати.

Асоциирани документи