АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


27.07.2018 г. ТАРИФА за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив (Приета с решение № 288 от 02.11.2016г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив на база и на решения за отделни видове такси, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив, взети с решения, отразени в Протокол №1 от 13.01.2005г., Протокол №2 от 20.01.2005г., Протокол №15 от 02.07.2008г. и Протокол №11 от 23.05.2013г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив; изм. с Протокол № 17 от 11.07.2018 г., решение №231). прочети повече

09.03.2018 г. Актуализиран конспект за изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда от ВАдв.С прочети повече

19.02.2018 г. Протокол от ОС, състояло се на 27.01.2018 г. прочети повече

04.02.2018 г. Протокол № 17 на Избирателната комисия прочети повече

01.02.2018 г. Протокол №13 на Избирателната комисия прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


09.03.2018 г. Актуализиран конспект за изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда от ВАдв.С

В заседанието си на 17.02.2018 г. Висшият адвокатски съвет, във връзка с промени в процесуалните закони, прие решение за промяна на тематичния конспект за изпита за адвокати и младши адвокати.
На основание чл. 8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, приложен, изпращаме Ви актуализирания конспект за изпита за адвокати и младши адвокати.

Асоциирани документи