АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


24.04.2019 г. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АВОКАТСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ АВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ прочети повече

24.04.2019 г. Покана за мероприятие на яз. Батак прочети повече

22.04.2019 г. Протокол от Общото събрание състояло се на 26.01.2019 г. С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове ПАК. прочети повече

07.02.2019 г. Протокол №15 от 07.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

04.02.2019 г. Протокол №14 от 04.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


09.03.2018 г. Актуализиран конспект за изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда от ВАдв.С

В заседанието си на 17.02.2018 г. Висшият адвокатски съвет, във връзка с промени в процесуалните закони, прие решение за промяна на тематичния конспект за изпита за адвокати и младши адвокати.
На основание чл. 8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, приложен, изпращаме Ви актуализирания конспект за изпита за адвокати и младши адвокати.

Асоциирани документи