АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


24.04.2019 г. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АВОКАТСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ АВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ прочети повече

24.04.2019 г. Покана за мероприятие на яз. Батак прочети повече

22.04.2019 г. Протокол от Общото събрание състояло се на 26.01.2019 г. С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове ПАК. прочети повече

07.02.2019 г. Протокол №15 от 07.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

04.02.2019 г. Протокол №14 от 04.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


21.02.2019 г. Обява

Необходими качества:

Познаване на счетоводното, осигурителното и данъчното законодателство

Лоялност;

Способност за поемане на отговорност;

Прецизност и организираност;

Дискретност;

Комуникативност  и способност за работа в екип;

 

Минимални изисквания към кандидата:

1.      Икономическо образование

2.      Минимум 3 години стаж като счетоводител, касиер или друга подобна длъжност

3.  Много добра компютърна грамотност /владеене на Microsoft Word,  Excel, счетоводни програми/;

4. Работа на нормиран работен ден;

 

Основни длъжности задължения:

1. Организация на дейността по осигуряване на адвокатите, членове на Осигурителната каса;

2. Приемане на месечните осигурителни вноски и разпределянето им по партиди;

3. Подаване информация до НАП и НОИ и обратна връзка;

4. Извършване на годишна заверка на осигурителните книжки на адвокатите;

5. Поддържане на контакти и кореспонденция с НОИ и НАП, във връзка с осигуряването на адвокатите;

6. Заплащане на такси и разноски;

 

 

Препоръчително изискване:

Висшето икономическо образование е предимство.

Стажът като счетоводител, касиер или друга подобна длъжност повече от 5 г. е предимство

Опитът в сферата на осигуряването е предимство.  

Нагласата за встъпване в дългосрочно трудово правоотношение е предимство.

 

Основна заплата: 1000 лв

 

Проявилите интерес кандидати могат до осъществят контакт на следния адрес за кореспонденция на дружеството, както следва:

 

гр. Пловдив, бул. “Шести септември“ 152, ет. 3, офис 3-2Б

Телефон - +359 32 398355;

Факс – +359 32 398356;

e–mail:  office@plovdivlaw.org

 

Срок за контакт – 26.02.2019 г.

 

Проявилите интерес кандидати да изпратят на посочените адреси за кореспонденция:

1.      Актуална автобиография със снимка  като посочат мобилен телефон и e–mail за обратна връзка;

2.      Мотивационно писмо;

3.      Минимум две препоръки с телефони за обратна връзка от даващия препоръката.

 

Само предварително одобрените по документи кандидати ще бъдат допуснати до събеседване. На същите ще бъде посочен ден и час за кратко интервю.


Асоциирани документи