АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


19.02.2018 г. Протокол от ОС, състояло се на 27.01.2018 г.
прочети повече »

04.02.2018 г. Протокол № 17 на Избирателната комисия
прочети повече »

01.02.2018 г. Протокол №13 на Избирателната комисия
прочети повече »

30.01.2018 г. Протокол №8 на Избирателната комисия
прочети повече »

30.01.2018 г. Протокол №9 на Избирателната комисия
прочети повече »

30.01.2018 г. Протокол №10 на Избирателната комисия
прочети повече »

30.01.2018 г. Протокол №11 на Избирателната комисия
прочети повече »

28.01.2018 г. Протокол №6 на Избирателната комисия
прочети повече »

28.01.2018 г. Протокол №7 на Избирателната комисия
прочети повече »

24.01.2018 г. Доклад на секретаря на АК - Пловдив
прочети повече »

23.01.2018 г. ПОКАНА
прочети повече »

23.01.2018 г. Протокол №3 на ИК
прочети повече »

16.01.2018 г. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната и Методически указания за произвеждане на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г.
прочети повече »

16.01.2018 г. Протокол №2 на ИК
прочети повече »

16.01.2018 г. ДОКЛАД на Председателя на Контролния съвет на АК - Пловдив
прочети повече »

15.01.2018 г. Годишен отчетен доклад на председателя
прочети повече »

15.01.2018 г. Отчетен доклад за дейността на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия - Пловдив за 2017 г.
прочети повече »

19.12.2017 г. Решение на Висшия адвокатски съвет (протокол № 11 от 08.12.2017г.) относно встъпителните вноски към ВАдвС
прочети повече »

28.11.2017 г. Важна информация! Споразумение между Военен съд - Пловдив и АК - Пловдив и заявление
прочети повече »

28.06.2017 г. Важна информация от ВАдв.С! Правила за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати
прочети повече »

12.06.2017 г. УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПАК в състезанието по решаване на казуси „Дни на адвокатите„ СОК Камчия 1-4 юни 2017 г.
прочети повече »

03.05.2017 г. Важна информация! Споразумение между Районен съд - Първомай и АК - Пловдив и заявление
прочети повече »

18.04.2017 г. Банкова сметка за заплащане на членски внос
прочети повече »

10.04.2017 г. Важна информация! Споразумение между Окръжен съд - Пловдив и АК - Пловдив и заявление
прочети повече »

05.04.2017 г. Необходими документи при вписване в Адвокатска колегия - Пловдив
прочети повече »