АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


28.06.2017 г. Важна информация от ВАдв.С! Правила за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати прочети повече

12.06.2017 г. УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПАК в състезанието по решаване на казуси „Дни на адвокатите„ СОК Камчия 1-4 юни 2017 г. прочети повече

03.05.2017 г. Важна информация! Споразумение между Районен съд - Първомай и АК - Пловдив и заявление прочети повече

18.04.2017 г. Банкова сметка за заплащане на членски внос прочети повече

10.04.2017 г. Важна информация! Споразумение между Окръжен съд - Пловдив и АК - Пловдив и заявление прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


28.06.2017 г. Важна информация от ВАдв.С! Правила за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати
прочети повече »

12.06.2017 г. УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПАК в състезанието по решаване на казуси „Дни на адвокатите„ СОК Камчия 1-4 юни 2017 г.
прочети повече »

03.05.2017 г. Важна информация! Споразумение между Районен съд - Първомай и АК - Пловдив и заявление
прочети повече »

18.04.2017 г. Банкова сметка за заплащане на членски внос
прочети повече »

10.04.2017 г. Важна информация! Споразумение между Окръжен съд - Пловдив и АК - Пловдив и заявление
прочети повече »

05.04.2017 г. Необходими документи при вписване в Адвокатска колегия - Пловдив
прочети повече »

21.02.2017 г. Доклад на секретаря на АК-Пловдив
прочети повече »

21.02.2017 г. Протокол от Общото събрание състояло се на 28.01.2017 г.
прочети повече »

16.02.2017 г. Парола за достъп до онлайн семинари,организирани от ЦОА ""Кръстю Цончев
прочети повече »

05.02.2017 г. Протокол №17 от 05.02.2017 г. на Избирателната комисия на АК - Пловдив
прочети повече »

02.02.2017 г. Протокол №9 от 29.01.2017г. на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия
прочети повече »

29.01.2017 г. Протокол №11 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия
прочети повече »

29.01.2017 г. Протокол №12 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия
прочети повече »

26.01.2017 г. Протокол №6 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия
прочети повече »

24.01.2017 г. Протокол №5 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия
прочети повече »

23.01.2017 г. ДОКЛАД на Председателя на Контролния съвет на АК - Пловдив
прочети повече »

20.01.2017 г. Отчетен доклад за дейността на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия - Пловдив за 2016 г.
прочети повече »

20.01.2017 г. Протокол №2 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия
прочети повече »

17.01.2017 г. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 28-29.01.2017 г.
прочети повече »

16.01.2017 г. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната
прочети повече »

13.01.2017 г. Годишен отчетен доклад на председателя
прочети повече »

30.12.2016 г. Препис от Протокол № 1 от 28 декември 2016 г. с решения на ИК за избор на висши органи на адвокатурата
прочети повече »

22.12.2016 г. ТАРИФА за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив ( Приета с решение № 288 от 02.11.2016г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив на база и на решения за отделни видове такси, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив, взети с решения, отразени в Протокол №1 от 13.01.2005г., Протокол №2 от 20.01.2005г., Протокол №15 от 02.07.2008г. и Протокол №11 от 23.05.2013г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив ).
прочети повече »

22.11.2016 г. Материали от семинара проведен в София на тема: "Имиграцията в Европейския съюз - Регламентация и Съдебна практика. Ролята на адвоката" организиран от UIA в град София.
прочети повече »

17.11.2016 г. Заплащане на членски внос
прочети повече »