Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Вписани адвокати


Азбучник по собствено име по фамилия
ИМЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО СЛУЖЕБЕН АДРЕС ТЕЛЕФОН
Димитрина Георгиева Душкова-Асфура Пловдив ул. Фредерик Жолио Кюри №1 тел.032626404; моб.тел.: 0888594701
Димитрия Атанасова Голева Пловдив ул. 4-и януари №28 моб.тел.: 0885160461
Димитрия Петкова Учкунова Пловдив ул. Митрополит Панарет №6 тел.0898459527
Димитър Абрахамов Апрахамов Пловдив ул. Белград №19 ет.6 моб.тел.: 00359877330248
Димитър Александров Иванов Пловдив бул. Свобода №19 тел.032253448
Димитър Александров Попов Пловдив ул. Йоаким Груев №43 ет.4 тел.0878211912; моб.тел.: 0895345021
Димитър Ангелов Йорданов Пловдив бул. Шести септември №217 тел.0898747328
Димитър Ангелов Спилков Пловдив ул. Софроний Врачански №2 ап.8 ет.3 моб.тел.: 0894624182
Димитър Борисов Маринчешки Пловдив ул. Райко Даскалов №48 тел.032620212; моб.тел.: 0888204222
Димитър Васков Радев Пловдив ул. Фредерик Жолио Кюри №1 ет.3 тел.032665660; моб.тел.: 0899880787
Димитър Вълков Ханев Пловдив ул. Райко Даскалов №48 ет.2 моб.тел.: 0879328018
Димитър Въчков Колев Пловдив бул. Шести септември №177 тел.032620988
Димитър Ганчев Кочанов Пловдив ул. акад. Петър Динеков №5 ет.2 бл.208 тел.0889122201
Димитър Георгиев Аврамов Асеновград ул. Трети март №32 ет.1 тел.033165317
Димитър Георгиев Бакърджиев Пловдив ул. Райко Даскалов №68 ет.3 моб.тел.: 886700022
Димитър Георгиев Колев Пловдив ул. Петър Парчевич №15 ет.1 моб.тел.: 0884021896
Димитър Георгиев Маринов Пловдив ул. Белград №8 ет.2 моб.тел.: 0899979485
Димитър Иванов Георгиев Пловдив ул. Софроний Врачански №2 тел.032626377; моб.тел.: 0886321380
Димитър Иванов Минчев Пловдив ул. Белград №12 ет.6 моб.тел.: 0884942845
Димитър Иванов Пампулов Пловдив бул. Руски №15 ет.1 тел.032256935; моб.тел.: 0895022251
Страница 19 от 62