Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Вписани адвокати


Азбучник по собствено име по фамилия
ИМЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО СЛУЖЕБЕН АДРЕС ТЕЛЕФОН
Стефан Василев Шишков Пловдив ул. Йоаким Груев №15 ет.3 тел.0888230315
Стефан Володиев Каменов Пловдив ул. Княз Богориди №2 ет.4 моб.тел.: 0888770862
Стефан Георгиев Йовков Пловдив ул. Йоаким Груев №15 ет.3 тел.032395282; моб.тел.: 0886636306
Стефан Георгиев Харизанов Пловдив бул. Руски №86 ет.2 моб.тел.: 0879924829
Стефан Живков Паров Пловдив пл. Съединение №3 ет.4 моб.тел.: 0877616119
Стефан Иванов Махлебашиев Пловдив ул. Богомил №11 тел.0885173341; моб.тел.: 0885173341
Стефан Светославов Петров Пловдив ул. Висла №4 ет.3 и 4 тел.032398888; моб.тел.: 0888996443
Стефан Стоянов Вълчев Пловдив ул. Мария Кюри №1 ет.2 моб.тел.: 884148188
Стефан Христев Шипкалиев Карлово ул. Димитър Събев №1 тел.0888372756
Стефан Христов Колев Кричим ул. Търговска №30 тел.031452427; моб.тел.: 0889337936
Стефан Щерев Ножаров Асеновград ул. Трети март №10 тел.033162839; моб.тел.: 0879281805
Стефан Янчев Янчев Първомай ул. Ангел Войвода №21 тел.0888568811
Стефка Георгиева Апостолова Пловдив бул. Шести септември №152 ет.4 моб.тел.: 0887699659
Стефка Георгиева Кънева Пловдив ул. Георги Петаков №5 ет.1 моб.тел.: 0886468871
Стефка Денчева Генова Пловдив ул. Полковник Бонев №19 моб.тел.: 0889271306
Стефка Димчева Влахова Пловдив ул. Фредерик Жолио Кюри №26 тел.032629061; моб.тел.: 0888813161
Стефка Николова Георгиева Асеновград ул. Трети март №34 ет.4 тел.033162051; моб.тел.: 0876552202
Стефомир Славов Димов Пловдив ул. Висла №5 тел.0887691321; моб.тел.: 0893967608
Стилияна Пламенова Маркова Пловдив бул. Княгиня Мария Луиза №70 ет.3 тел.0888266628
Стоимен Атанасов Гърбев Ведраре ЖК КТЗ №18 ап.164 ет.2 тел.032263841; моб.тел.: 0887916647
Страница 56 от 62