АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Галерия


Подписване на меморандум
  22.11.2015 г.
УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПАК
  12.6.2017 г.
Адвокатски съвет - Пловдив
  1.2.2016 г.
Деня на европейския адвокат
  25.10.2019 г.