Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

КОНТАКТИ


Пловдив 4000
Адрес: бул. "Шести септември" № 152, ет. 3, офис 3-2Б
Канцелария: +359 32 398355; fax: +359 32 398356 ; Електронна поща: office@plovdivlaw.org
Библиотека: +359 32 398359; Електронна поща: lib.office@plovdivlaw.org
Осигурителна каса: +359 32 398360;+359 32 398361; Електронна поща: ok.plovdiv@plovdivlaw.org
Служебни защити: +359 32 398358; fax. +359 32 398357; Електронна поща: pp.office@plovdivlaw.org


БАНКОВИ СМЕТКИ:

За заплащане на месечни и встъпителни вноски и такси към Адвокатска колегия Пловдив
ОББ АД – BG19UBBS80021052381240
ДСК ЕАД – BG76STSA93000002615200
Tитуляр: АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ

За заплащане на осигуровки и такси към Осигурителна каса
ИНВЕСТБАНК АД – BG89IORT80481092059100
Титуляр: ОСИГУРИТЕЛНА КАСА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ