Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


05.06.2020
Депозиране на документи чрез документоудостоверителя в РС Карлово и Военен съд Пловдив

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че новата функционалност на системата „DOCATTESTATION” – Удостоверител на документи /www.docattestation.com/ - депозиране на молби и документи, вече може да се ползва и по дела в Районен съд Карлово и във Военен съд Пловдив. 
Съгласно постигнатите споразумения, по делата могат да се депозират молби за поправяне на пороци на исковата молба по чл. 127, ал.2 и/или ал.4 и/или чл. 128 от ГПК; приложения към отговора на исковата молба по чл. 132 от ГПК, становища по изготвения доклад по делото, молби и становища по хода на делото, молби за прилагане на документи за внесени държавни такси, за внесени депозити за вещи лица, за внесени депозити за призоваване на свидетели и др., молби за издаване на удостоверения, заверени преписи от документи и на изпълнителни листове по делото, писмени защити и други изявления по хода на делото.
ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ че чрез системата НЕ МОГАТ да се депозират документи за образуване на съдебно производство, вкл. искови молби и заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, молби за обезпечения на бъдещ иск и всякакви изявления, въз основа на които се образува самостоятелно съдебно производство; молби за поправяне на пороци на исковата молба по чл. 127, ал.1 от ГПК; отговори на искови молби; молби за отказ, оттегляне или изменение на иска, молби по чл. 247- 251 ГПК; частни тъжби, и всякакви жалби и отговори на жалби срещу актове на съда, подлежащи на разглеждане от друга съдебна инстанция.

https://docattestation.com