Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


27.04.2021
Допълнителен избор на 02.05.2021г.

Уважаеми колеги,

 

 

Уведомяваме Ви, че на проведеното на 24 и 25.04.2021 г. ОС на АК Пловдив не бяха избрани всичките 31 делегати от АК Пловдив.

 

Поради това, на 02.05.2021 г. от 9:00 до 14.30 часа в залата в сградата на ПАК с адрес: гр.Пловдив, бул.“Шести септември“№152, ет. 3, офис 3-2В, ще се проведе допълнителен избор за делегати.

 

Уведомяваме Ви, че ако имате неплатени месечни вноски към АК Пловдив и към Висшия адвокатски съвет, то бихте могли в срок до 29.04.2021 г.  (четвъртък) да ги погасите и да упражните правото си на глас на допълнителния избор.

 

Уведомяваме Ви, че заплащанията, чрез системите Epay и Borika, извършени след 01.04.2021 г. няма да постъпят по банковите сметки на АК Пловдив до деня, предхождащ датата на изборите, поради което плащане по този начин, няма как да бъде отразено и няма да бъде признато избирателното Ви право.

 

 

Очакваме Ви и Бъдете Здрави!

 

 

 

 

 

От Адвокатски съвет Пловдив