Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


07.07.2022
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ - 2022 Г.

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ, СВИКВА Извънредно общо събрание на Пловдивската адвокатска колегия на:

17 септември 2022 г. от 09.00 часа в Аулата на „Аграрен университет“ гр. Пловдив, ул. „Менделеев“№ 12, при следния дневен ред:

1.      Разглеждане и обсъждане на предложение/я за закупуване на недвижим/и имот/и.

2.      Отмяна на т. 5 от Решение на ОС, проведено на 29.01.2022 г. в частта, с която се дава мандат на адвокатския съвет да закупи недвижим имот.

3.      Обсъждане на предложение на адвокати за организиране на безплатни годишни профилактични прегледи за членовете на Адвокатска колегия Пловдив и евентуална актуализация на бюджета за финансовата 2022 г., в случай на одобряване на предложението.

4.      Разни.