Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


17.01.2017
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 28-29.01.2017 г.

С пълния текст на методическите указания можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.