Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


19.01.2023
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ПРИ АК-ПЛОВДИВ ЗА 2022 Г.