Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


20.01.2023
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.