Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


22.01.2020
Отчет за дейността на Пловдивския адвокатски съвет

С пълния текст на отчета можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.