Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


02.05.2021
Протокол № 13 на ИК

С пълния текст на документа може да се запознаете в секцията за членове на АК - Пловдив