Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


25.04.2021
Протокол № 6 на ИК

ПРОТОКОЛ №6

на избирателната комисия за избор на делегати

за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

 

Днес, 24.04.2021 г., в 13:30 ч., във връзка с подготовката на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., се проведе заседание на Избирателната комисия на Пловдивска  адвокатска колегия по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:             адв. Марта Севдалинова Божикова – Щерева

Членове:        1. адв. Иван Георгиев Гогов

2. адв. Марияна Христова Димчева

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

След получаване на изборните книжа и с цел запазване на тайната на вота, Комисията обсъди, че на всеки гласуващ следва да бъде предоставен заедно с бюлетината бял непрозрачен лист, в който бюлетината да бъде сгъната и поставена по начин, недопускащ разкриване на начина на гласуване.

Въз основа на изложеното, ИК прие следното

 

РЕШЕНИЕ:

Всеки желаещ да гласува адвокат да получи от Избирателното бюро заедно с бюлетината по един непрозрачен бял лист. На гласуващите адвокати да бъде указвано от Избирателните бюра да поставят бюлетината, сгъната в белия лист, по начин, недопускащ разкриване на тайната на вота.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.