Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


25.04.2021
Протокол № 7 на ИК

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ  № 7

 

Днес, 24.04.2021 год. Избирателната комисия за избор на ДЕЛЕГАТИ за участие в Общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за 29 и 30 май 2021 г.,

Председател: адв. Марта Севдалинова Божикова

Членове: 1. Иван Георгиев Гогов

     2. Марияна Христова Димчева

 установи следното:

В часа, обявен като край на гласуване за делегати на ОС на адвокатите от страната през първия изборен ден в 17.30 часа на 24 април 2021г., Комисията констатира, че пред изборните бюра НЯМА чакащи и гласуващи адвокати и на основание протоколно решение №1 от 22.03.2021 г. на Избирателната комисия за реда и времето за провеждане на избори, Избирателната комисия

 

РЕШИ:

Обявява край на гласуването на първи изборен ден в 17,30  часа.

Отворите на трите избирателните урни се покриват с бял непрозрачен лист А4, фиксиран неподвижно с по една лента с подписите на членовете на ИК и печата на АК- Пловдив. В присъствието на членовете на ИК урните се пренасят с лек автомобил-бус за съхранение в сградата на Адвокатски съвет, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №152, ет.3. В офиса на АК - Пловдив урните се съхраняват в заседателната зала, чиито входове са заключени и запечатани с лепенки с подписите на членовете на ИК и печата на АК- Пловдив.

Заедно с урните се пренасят и изборните книжа, които се оставят на съхранение в заседателната зала преди запечатването й.

На оставянето на урните и запечатването на входовете на заседателната зала с описаните по-горе ленти присъства членът на избирателно бюро адв. Карник Жирайр Бадвагаганян.