Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


25.07.2021
Протокол № 7 от 25.07.2021 г. на ИК

С пълния текст на документа, може да се запознаете в секцията за членове на ПАК.