Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


25.04.2021
Протокол № 8 на ИК

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРОТОКОЛ  № 8

 

 

Днес, 25.04.2021 год. Избирателната комисия за избор на ДЕЛЕГАТИ за участие в Общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за 29 и 30 май 2021 г., в състав:

Председател: адв. Марта Севдалинова Божикова - Щерева

Членове: 1. Иван Георгиев Гогов

     2. Марияна Христова Димчева,

 установи следното:

В 9.00 часа на 25.04.2021 г. при отваряне на помещението за гласуване в заседателната зала в офиса на АК- Пловдив комисията констатира, че вратите на помещението са запечатани с непокътнати лепенки. След отварянето на помещението се констатира, че изборните книжа са налични и непокътнати, урните са запечатани с непокътнати лепенки и се намират във вида, в който са оставени за съхранение, съгласно посоченото в Протокол № 7/24.04.2021 г.

Предвид горното комисията разпечата урните и пристъпи към начало на втория изборен ден за гласуване за делегати на ОС на адвокатите от страната. Ето защо Избирателната комисия

 

РЕШИ:

 

Обявява начало на гласуване на втория изборен ден - 25.04.2021 г. в 9.00 часа.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ