Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


25.04.2021
Протокол № 9 на ИК

ПРОТОКОЛ №9

на избирателната комисия за избор на делегати

за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

 

Днес, 25.04.2021 г., в 14:30 ч., във връзка с подготовката на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., се проведе заседание на Избирателната комисия на Пловдивска  адвокатска колегия по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:             адв. Марта Севдалинова Божикова – Щерева

Членове:        1. адв. Иван Георгиев Гогов

2. адв. Марияна Христова Димчева

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

Като взе предвид, че в 14.30 часа - обявен като край на гласуване в изборите за членове на органите на АК- Пловдив и за делегати на ОС на адвокатите от страната за втория изборен ден на 25 април 2021 г. Комисията констатира, че пред изборните бюра няма чакащи регистрирани участници в Общото събрание на Адвокатска колегия-Пловдив.

Обявява в 14.,30 часа край на гласуването за втория изборен ден - 25.04.2021 г.

 

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.