Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


19.05.2021
Решение на ИК от 19.05.2021г.

РЕШЕНИЕ

на Избирателна комисия за избор на делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

 

Днес, 19.05.2021 год., Избирателната комисия за избор на ДЕЛЕГАТИ за участие в Общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за 29 и 30 май 2021 г., в състав:

Председател: МАРТА СЕВДАЛИНОВА БОЖИКОВА – ЩЕРЕВА

Членове: 1. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОГОВ

    2. МАРИЯНА ХРИСТОВА ДИМЧЕВА,

 

Във връзка с чл. 112, ал. 1 от ЗАдв и въз основа на:

- резултатите от произведения на 24 и 25 април 2021 г. избор за делегати на ПАК за участие в Общото събрание на адвокатите в страната, отразени в Протокол № 10/25.04.2021 г. и Решение от 25.04.2021 г. на Избирателната комисия при ПАК,

- резултатите от произведения на 02.05.2021г. допълнителен избор за делегати на ПАК, отразени в Протокол  № 13/02.05.2021 г. Решение от 02.05.2021 г. на Избирателната комисия при ПАК,

- Протокол № 10/12.05.2021г. от проведено заседание на Адвокатски съвет-гр.Пловдив, с който е взето Решение за отписване от списъците на адвокатите в АК-Пловдив на избрания делегат Иван Петев Демерджиев,

РЕШИ:

 

  1. Заличава Иван Петев Демерджиев като делегат за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г, избран от произведения на 24 и 25 април 2021 г. избор за делегати на ПАК, резултатите от който са отразени в Протокол № 10/25.04.2021 г., със следните мотиви: с Протокол № 10/12.05.2021г. от проведено заседание на Адвокатски съвет-гр. Пловдив е взето Решение за отписването на Иван Петев Демерджиев от списъците на адвокатите в АК-Пловдив.
  2. Обявява за редовно избран делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г. кандидата, получил най-голям брой гласове на допълнителния избор, проведен на 02.05.2021 г., след кандидатите, избрани за делегати с Решение от 02.05.2021 г., а именно:

       Стефка Димчева Влахова -   19 гласа “за“               

               

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ