Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


16.01.2020
Покана за обсъждане на проблемите по нелоялното набиране на клиенти

            Уважаеми колеги,
            Висшият Адвокатски Съвет,  създадената към него Комисията за борба с нелоялната конкуренция и Адвокатски съвет Пловдив, като домакин, ви канят на кръгла маса за обсъждане на проблемите по нелоялното набиране на клиенти, по оказване на безплатна правна помощ  и защита, извън случаите регламентирани в  Закона за адвокатурата и други форми на дисциплинарни нарушения при упражняване на адвокатската дейност.
Кръглата маса ще се проведе на 17.02.2020 г. от 13:00 часа в зала „Пълдин“, хотел Тримонциум Рамада , в гр. Пловдив, с участие на адвокати от АК  Пловдив, АК Пазарджик, АК Стара Загора,  АК Хасково, АК Кърджали, АК Смолян.
       Имате възможност да предоставите информация за установени от вас случаи на  адвокатска дейност в противоречие със  Закона за адвокатурата, включително и  установени случаи на извършване на адвокатска дейност от трети лица.
          Може да правите и конкретни предложения за предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на нелоялната конкуренция вътре и извън Адвокатурата, както и предложения за регламентация на рекламата на адвокатската дейност, регламентация и контрол на електронни платформи за правни консултации, електронната страница на адвоката в Интернет и т.н.                                                                                                                                                                                                                                                               

             Подробно с материалите може да се запознаете в секцията за членове на ПАК.