АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини10.10.2019 г.

Оферта банкови услуги

Уважаеми колеги, подробно може да се запознаете с офертата в секцията за членове на АК - Пловдив.
07.02.2019 г.

Протокол №15 от 07.02.2019 г. на Избирателната комисия

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


04.02.2019 г.

Протокол №14 от 04.02.2019 г. на Избирателната комисия

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


Страница 1 от 13