Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


26.01.2020 г.

Протокол №8 на ИК

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


24.01.2020 г.

Протокол № 4 от 24.01.2020

на ИК за избор на делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 22 и 23 февруари 2020г.

21.01.2020 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 22 и 23 февруари 2020г., насрочени за 25-26.01.2020 г.


Страница 11 от 24