АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


29.04.2015 г.

Важно писмо от НБПП

Единни критерии и правила


01.04.2015 г.

Заявление за създаване на служебна електронна пощенска кутия

Уведомяваме Ви, че на сайта на Адвокатска колегия - Пловдив вече може да попълвате електронно заявление за създаване на служебна електронна пощенска кутия в собствения на колегията домейн plovdivlaw.org.10.11.2014 г.

З А П О В Е Д № Л-402/20.07.2011г.

Относно: Определяне на ред за провеждане на срещи със защитници по чл.91 ал.2 НПК


10.11.2014 г.

ГРАФИК

За провеждане на свиждане в Арест гр.Пловдив в сила от 02.08.2010г.


10.11.2014 г.

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ


10.11.2014 г.

Списък

НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЛИЧНИ ВЕЩИ, ПРЕДМЕТИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ, ПОЛЗВАТ И ДЪРЖАТ ПРИ СЕБЕ СИ ИЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА ЗАДЪРЖАНИТЕ ПОД СТРАЖА ЛИЦА В АРЕСТИТЕ


12.06.2014 г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Пловдивският адвокатски съвет за пореден път изразява възмущение и тревога от извършено посегателство срещу адвокати- членове на Пловдивската адвокатска колегия. На 09.01.2014 г. чрез запалване отработени моторни масла, е извършен палеж в сграда в гр. Асеновград, на ул. „Трети март“ № 32, като пряката цел е била адвокатската кантора на първия етаж, в която работят колегите Димитър Аврамов, Христо Христев и Христина Петрова. Нанесени са значителни вреди ...


20.03.2014 г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 24.3.2014 г.

Пловдивският адвокатски съвет изразява своята тревога от извършения на 20.03.2014 г. опит за атентат със самоделно взривно устройство срещу адвокат Евелина Божикова и нейното семейство. В светлината на извършения преди месец друг подобен опит срещу частен съдебен изпълнител отново в Пловдив, е повече от очевидно, че е налице тенденция в опитите за сплашване на различни структури в съдебната система с особена жестокост....


Страница 13 от 13