АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


18.01.2019 г.

Програма за управлението на Пловдивската адвокатска колегия

За мандат 2019-2022г. на кандидата за Председател – адв. Зоя Тошкова С пълния текст на програмата можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.15.01.2019 г.

Отчетен доклад за дейността на Дисциплинарния съд при АК - Пловдив за 2018 г.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


15.01.2019 г.

Протокол №5 от 15.01.2019 г. на Избирателната комисия

С пълното съдържание на Протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК


11.01.2019 г.

Протокол №4 от 11.01.2019 г. на Избирателната комисия

С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
28.12.2018 г.

Протокол № 3 от 28.12.2018 г. на Избирателната комисия

С пълното съдържание на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


19.12.2018 г.

Протокол №1 от 19.12.2018 г. на Избирателната комисия

С пълното съдържание на документите можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК


27.07.2018 г.

ТАРИФА за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив

(Приета с решение № 288 от 02.11.2016г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив на база и на решения за отделни видове такси, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив, взети с решения, отразени в Протокол №1 от 13.01.2005г., Протокол №2 от 20.01.2005г., Протокол №15 от 02.07.2008г. и Протокол №11 от 23.05.2013г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив; изм. с Протокол № 17 от 11.07.2018 г., решение №231).


Страница 3 от 13