АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини19.12.2017 г.

Решение на Висшия адвокатски съвет

(протокол № 11 от 08.12.2017г.) относно встъпителните вноски към ВАдвС


Страница 5 от 13