Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини


23.12.2021 г.

Протокол № 2/ 23.12.2021 г. на Избирателна комисия

Избор на органи на Адвокатската колегия - Пловдив и делегатите за Общо събрание на адвокатите в страната


07.12.2021 г.

Осми декември награди

Конкурс за изявени студенти


06.12.2021 г.

Протокол № 1/ 03 декември 2021 г. на Избирателна комисия

Избор на органи на Адвокатската колегия - Пловдив и делегатите за Общо събрание на адвокатите в страната22.11.2021 г.

ПОЗДРАВ ОТ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОБРЪЩЕНИЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА АДВОКАТА
22.10.2021 г.

60 години ПУ "Паисий Хилендарски" - Научен колоквиум за ЗЗД и научна конференция

Покана за участие в научния колоквиум 70 години Закон за задълженията и договорите – достижения и перспективи


30.08.2021 г.

„Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“

Уважаеми колеги, Висшият адвокатски съвет Ви уведомява, че Патентното ведомство на Република България ни информира, че на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще се проведе „Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“. Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от предходни обучения. Обучението ще има практически подход, включващо демонстрации, примери и упражнения, които да предоставят на участниците задълбочени познания за актуализациите в практиките на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Дневният ред включва и две панелни дискусии – едната обхваща защитата на марката в онлайн средата, а другата обхваща инициативи в подкрепа на МСП - (ускорено и ефективно разрешаване на спорове, безплатни услуги, лесно електронно подаване, корнер за МСП). Онлайн регистрацията ще бъде отворена до 9 септември 2021 г. Повече информация относно обучението и регистрацията можете да намерите на следния линк: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-course-for-paralegals-2021 Молим, информацията да бъде разпространена до заинтересованите страни, както и публикувана на Вашата официална интернет страница. Висш адвокатски съветСтраница 8 от 26