АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини









22.11.2016 г.

Материали от семинара проведен в София на тема:

"Имиграцията в Европейския съюз - Регламентация и Съдебна практика. Ролята на адвоката" организиран от UIA в град София.



14.11.2016 г.

Важна информация

Анекс към споразумение с РС - Асеновград


Страница 8 от 13