Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини





19.12.2017 г.

Решение на Висшия адвокатски съвет

(протокол № 11 от 08.12.2017г.) относно встъпителните вноски към ВАдвС



28.06.2017 г.

Важна информация от ВАдв.С!

Правила за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати



12.06.2017 г.

УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ПАК

в състезанието по решаване на казуси „Дни на адвокатите„ СОК Камчия 1-4 юни 2017 г.



18.04.2017 г.

Банкова сметка

за заплащане на членски внос


Страница 8 от 15