Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новини

21.01.2020 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 22 и 23 февруари 2020г., насрочени за 25-26.01.2020 г.15.11.2019 г.

Становище КЧСИ

Със становището можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.


Страница 9 от 22