Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Органи


ИМЕ ДЛЪЖНОСТ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ТЕЛЕФОН МОБИЛЕН
Доротея Димитрова Будакова-Лазарова Председател legadora@abv.bg 0884852282
Ганчо Кръстев Толев Зам. председател gtolev@katrafm.net 0888221504
Георги Димитров Баев Секретар gbaev@abv.bg 032398888 887958986
Албена Миткова Йотова Член advokat.yotova@gmail.com 032641464 0889710527
Валентин Александров Ройнов Член adv.roynov@abv.bg 032631939 0888361310
Емилия Стефанова Харитова Член emilia@haritova.com 032260667 0884767876
Константин Йорданов Давчев Член kid_kd@abv.bg 032642970
Милена Йорданова Станджикова Член m.standjikova@abv.bg 0897815299
Никола Иванов Симеонов Член nikisim05@abv.bg 0887800913
Росица Александрова Драгинова Член adv_rdraginova@abv.bg 0888718096
Таня Костадинова Динкова Член advokat.dinkova@gmail.com 0877717728
Васил Георгиев Георгиев Резервен член v_g_georgiev@abv.bg 0888333575 0899333575
Пламен Любомиров Бонев Резервен член bonev_lawyer@abv.bg 0888653167 0896713743
ИМЕ ДЛЪЖНОСТ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ТЕЛЕФОН МОБИЛЕН
Росен Николов Александров Председател ralexandrov@mail.bg 032969480 0888760151
Борислав Николов Иванов Член bglaw2005@yahoo.com 032632594 0888304977
Дафина Кирилова Гугушева Член d_gougousheva@mail.bg 032275653 0888312504
Мариана Иванова Биркова-Пешева Член m_pesheva@abv.bg 0888994868
Николай Светославов Ангелов Член n_angelov@hotmail.com 032621867 0889233674
ИМЕ ДЛЪЖНОСТ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ТЕЛЕФОН МОБИЛЕН
Йордан Костадинов Давчев Председател teomiti@abv.bg 0888137334
Даниела Ангелова Керкенекова Член daniella.angelova@gmail.com 032634858 0888533797
Диана Илиева Илиева Член dianailieva@bstlawyers.com 032620503
Димитър Сергеев Костов Член dimitar_kostov@dir.bg 032275653 0898334953
Мария Георгиева Шаркова Член maria.g.sharkova@gmail.com 032628760 0886465519
Ненчо Георгиев Такев Член nencho.takev@gmail.com 032518063 0899817508
Теодора Христова Чочева-Василева Член t.chocheva@mail.bg 032624362 0885804080
Тодор Петров Димов Председател на ІІ-ри състав t_dimov@mail.bg 0898977796
Теодор Георгиев Апостолов Председател на ІІI-ри състав lawful@abv.bg 0888347405
ИМЕ ДЛЪЖНОСТ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ТЕЛЕФОН МОБИЛЕН
Анна Аврамова библиотекар a.avramova@plovdivlaw.org 032398359 ---
Георги Георгиев домакин g.georgiev@plovdivlaw.org 032398359 ---
Даниела Трънкова счетоводител, касиер d.trankova@plovdivlaw.org 032398361 ---
Дияна Веселинова технически секретар d.veselinova@plovdivlaw.org 032398355 ---
Елена Найденова администратор служебни защити e.najdenova@plovdivlaw.org 032398358 ---
Марияна Тодорова администратор служебни защити m.todorova@plovdivlaw.org 032398358 ---
Милена Парпулeва счетоводител, касиер m.parpuleva@plovdivlaw.org 032398360 ---
Соня Мартинова административен секретар s.martinova@plovdivlaw.org 032398355 ---