АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


24.04.2019 г. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ прочети повече

24.04.2019 г. Покана за мероприятие на яз. Батак прочети повече

22.04.2019 г. Протокол от Общото събрание състояло се на 26.01.2019 г. С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове ПАК. прочети повече

07.02.2019 г. Протокол №15 от 07.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

04.02.2019 г. Протокол №14 от 04.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


24.04.2019 г. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ
прочети повече »

24.04.2019 г. Покана за мероприятие на яз. Батак
прочети повече »

22.04.2019 г. Протокол от Общото събрание състояло се на 26.01.2019 г. С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове ПАК.
прочети повече »

07.02.2019 г. Протокол №15 от 07.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

04.02.2019 г. Протокол №14 от 04.02.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

03.02.2019 г. Протокол №13 от 03.02.2019 г. С пълния текст на документа можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

03.02.2019 г. Протокол на ИК за избор на органи С пълния текст на документа можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

30.01.2019 г. Протокол №11 от 30.01.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

28.01.2019 г. Протокол № 10 от 28.01.2019г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

27.01.2019 г. Протокол № 9 от 27.01.2019г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК
прочети повече »

27.01.2019 г. Протокол с изборни резултати С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК
прочети повече »

25.01.2019 г. Протокол №6 от 25.01.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

21.01.2019 г. Обръщение от адв. Иван Демерджиев С пълния текст на обръщението можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

18.01.2019 г. Доклад на секретаря на АС - Пловдив С пълния текст на доклада можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

18.01.2019 г. Програма за управлението на Пловдивската адвокатска колегия За мандат 2019-2022г. на кандидата за Председател – адв. Зоя Тошкова С пълния текст на програмата можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

15.01.2019 г. Годишен доклад за 2018г. на председателя на КС при АК - Пловдив
прочети повече »

15.01.2019 г. Отчетен доклад за дейността на Дисциплинарния съд при АК - Пловдив за 2018 г. С пълния текст на доклада можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

15.01.2019 г. Протокол №5 от 15.01.2019 г. на Избирателната комисия С пълното съдържание на Протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК
прочети повече »

11.01.2019 г. Протокол №4 от 11.01.2019 г. на Избирателната комисия С пълния текст на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

10.01.2019 г. Годишен отчет на председателя на АС - Пловдив
прочети повече »

04.01.2019 г. Уважаеми колеги, На 5 януари, събота, от 20.35 ч., с повторение в неделя, 6-ти януари от 10.35 ч. ще бъде излъчено предаване по ТВ Европа и по Радио Европа-новините сега - на 105.6 MHz относно организираните от Софийска адвокатска колегия събития през месец ноември 2018 година по повод 130-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите в България. Продължителността на предаването е около 20 мин. и ще представи по-важните моменти от двудневната конференция на 22 и 23 ноември, изл
прочети повече »

28.12.2018 г. Протокол № 3 от 28.12.2018 г. на Избирателната комисия С пълното съдържание на протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК.
прочети повече »

19.12.2018 г. Протокол №1 от 19.12.2018 г. на Избирателната комисия С пълното съдържание на документите можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК
прочети повече »

27.07.2018 г. ТАРИФА за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив (Приета с решение № 288 от 02.11.2016г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив на база и на решения за отделни видове такси, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив, взети с решения, отразени в Протокол №1 от 13.01.2005г., Протокол №2 от 20.01.2005г., Протокол №15 от 02.07.2008г. и Протокол №11 от 23.05.2013г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив; изм. с Протокол № 17 от 11.07.2018 г., решение №231).
прочети повече »

09.03.2018 г. Актуализиран конспект за изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда от ВАдв.С
прочети повече »